Priėmimo tvarka

Prašymus priimti į Vilniaus Prano Mašioto pradinę mokyklą 2018-2019 m. m. galima bus teikti nuo 2018 m. kovo 1 d. elektroniniu būdu. Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu namuose, tai padaryti galės atvykę į mokyklą (bus pildomas elektroninis prašymas). Informacija apie priėmimą mokytis į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“, sudaryta mokinių priėmimo į mokyklą 2018 – 2019 m. m. komisija:

Komisijos pirmininkė: Giedrė Zulonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos sekretorė: Asta Povilėnienė, raštinės vadovė;
Komisijos nariai:
Goda Aršauskaitė – mokyklos psichologė;
Roberta Dailydaitė – socialinė pedagogė;
Jolita Petkevičienė – Mokyklos tarybos narė;
Ilona Vielavičienė – logopedė – spec. pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo 14 punkto keitimo