Lietuvių kalbos olimpiada

Džiaugiamės Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinių Kotrynos Baltruškevičiūtės (3 c kl., mokytoja Jolita Petkevičienė) bei Indrės Čereškaitės (4 a kl., mokytoja Birutė Lašinskienė) sėkmingu dalyvavimu Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, vykusioje kovo 7 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje. Sveikiname Indrę, šioje olimpiadoje laimėjusią III-ią vietą!