Padėkos mišios už mokslo metus

Gegužės 29 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi šv. Rapolo bažnyčioje. Vyko tradicinės padėkos mišios už mokyklą, mokytojus, mokinius bei tėvelius. Bažnyčioje mokiniai giedojo tikybos pamokose išmoktas giesmeles. Po mišių buvo teikiamos padėkos I-III klasių mokiniams už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį.

Padėkos mišios šv. Rapolo bažnyčioje

Gegužės 29 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi šv. Rapolo bažnyčioje. Vyko tradicinės padėkos mišios už mokyklą, mokytojus, mokinius bei tėvelius. Bažnyčioje mokiniai giedojo tikybos pamokose išmoktas giesmeles. Po mišių buvo teikiamos padėkos I-III klasių mokiniams už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojai Virginijai Druktenienei, klasių mokytojoms, tėveliams, dalyvavusiems mišiose.

Padėkos Mišios šv. Rapolo bažnyčioje

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, gegužės 30 dieną, šv. Rapolo bažnyčioje vyko Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos padėkos Mišios už mokslo metus. Patys mokiniai giedojo, skaitė skaitinius, nešė atnašas, sakė maldavimus ir padėkas. Po šv. Mišių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų klasių mokiniai gavo padėkas už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Padėkos raštais buvo pagerbti ir aktyviausi mokinių tėveliai.

Padėkos Mišios šv. Rapolo bažnyčioje

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, gegužės 27 dieną, šv. Rapolo bažnyčioje vyko padėkos Mišios už mokslo metus. Patys mokiniai giedojo, skaitė skaitinius, nešė atnašas, sakė maldavimus ir padėkas. Po šv. Mišių pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų klasių mokiniai gavo padėkas už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Padėkos raštais buvo pagerbti ir aktyviausi mokinių tėveliai.

Padėkos Mišios

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet gegužės 28 d. 10 val. šv. Rapolo bažnyčioje vyko padėkos Mišios už mokslo metus. Patys mokiniai giedojo, skaitė skaitinius, nešė atnašas, sakė maldavimus ir padėkas. Bažnyčios klebonas Arūnas Kesilis džiaugėsi šia prasminga tradicija, kvietė susitikti su Jėzumi širdelėse, linkėjo džiugios vasaros. Po šv. Mišių pirmų – trečių klasių mokiniai gavo padėkas už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, Padėkos raštais buvo pagerbti ir aktyviausi moksleivių tėveliai.

Mišios šv. Rapolo Bažnyčioje

Gegužės 29 d. 10 val. šv. Rapolo bažnyčioje vyko šv. Mišios už mokyklos bendruomenę.  Patys mokiniai giedojo, skaitė skaitinius, sakė maldavimus ir padėkas. Smagu, kad mus maldoje palaikė mokinių tėveliai, broliukai ir sesutės bei seneliai. Po šv. Mišių pirmų – trečių klasių mokiniai gavo padėkas už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį.