Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m.

Informuojame, kad Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla dalyvauja 2017 m. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Testavimo vykdymo data, laikas ir trukmė

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Testų paskelbimas KELTO sistemoje Testavimo pradžia (val.) Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTO sistemoje
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d. 9.00 val. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d. 9.00 val. Balandžio 27 d.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. 9.00 val. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. 9.00 val. Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d. 9.00 val. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d. 9.00 val. Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. 9.00 val. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 9.00 val. Gegužės 4 d.