Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla? Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“

Lapkričio 29 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko  tradicinė, jau šeštoji konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla?“. Šiais metais pasirinkome temą „Pilietiškumo pradžia šeimoje ir mokykloje“. Pirmieji žingsniai pilietiškos asmenybės ūgtyje prasideda būtent šeimoje. Atsakingą, demokratinei Lietuvos valstybei ir visuomenei įsipareigojusį pilietį ugdo ir mokykla. Šito siekdama, ji padeda mokiniams pažinti, suprasti ir perimti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei, tautinį tapatumą ir tautinę savimonę, susidaryti demokratinei gyvensenai būtinas vertybines nuostatas, susikurti dorinės kultūros pagrindus, įgyti ryžto pavojaus atveju ginti  savo tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

Į konferenciją susirinko vaikai, tėvai, mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Širvintų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė ir pasidalino mintimis, koks turi būti Lietuvos pilietis. Mokyklos Jurgelio meistrelio folkloro studijos vaikai bei vadovės B. Lašinskienė ir D. Juodzevičienė pradėjo konferenciją skambia lietuviška daina ir tautiniu šokiu.

Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 3 d klasės mokinė E. Montvilaitė ir jos mama A. D. Montvilienė  papasakojo, kaip jų šeimoje puoselėjamas pilietiškumas, giminystės saitai, žmogiškieji ryšiai, rūpestis, meilė, globa, šeimos papročiai ir tradicijos.  Šeima džiaugiasi:  „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt…‘‘.

Mokyklos vyr. mokytojos  D. Giriūnienė ir I. Nausėdienė pasidalino įžvalgomis, kaip pilietinio ugdymo proceso sėkmė mokykloje priklauso nuo kiekvieno mokyklos bendruomenės nario iniciatyvos ir kūrybiškumo. Jos skaitė pranešimą „Mokinių ir tėvelių įtraukimo į mokyklos veiklą galimybės“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Zulonienė savo pranešime „Mažoji mokinių savivalda – „Seniūnų klubas“ – vienas iš pilietiškumo pavyzdžių Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ atskleidė, kad mokykla – tai savotiška maža valstybė, kurioje yra ne tik klasės, bet ir mokyklos savivalda,  nuostatai, vėliava, himnas. Jau mokyklos suole mokinys privalo suprasti ir vykdyti savo pareigas, puoselėti teises ir laisves.

Folkloro studijos vadovės vyr. mokytoja B. Lašinskienė ir muzikos vyr. mokytoja D. Juodzevičienė pranešime „Pilietiška Jurgelio meistrelio studijos veikla Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje“ pasidalino mintimis, kaip jos perteikia mokiniams tautos kultūros paveldą ir brandina jų tautinę savimonę per tradicijas ir papročius.

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė E. Steponavičienė skaitė pranešimą „Pilietiškumo ir kūrybiškumo dermė pradinėje mokykloje“ ir papasakojo, kaip ugdomas mokinių ryžtas nuolat ieškoti dermės tarp asmens ir tautos kultūros paveldo per kūrybines veiklas.

Edukatorės J. Korsakienė ir E. Gilė iš Všį „Vikingų kaimo“, įsikūrusio Širvintų raj., pasidalino gerąja patirtimi ir aptarė patyriminio mokymo svarbą, ugdant piliečio sampratą ir skiepijant meilę tėvynei bei pagarbą praeičiai.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 4 b klasės mokinys D. Girjotas ir 4 a klasės mokinė A. Gilytė, mokytojos J. Sizovienė ir J. Girjotienė didžiavosi dalyvavę projekte „Piliakalnių Lietuva“. O Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Banel ir vyr. mokytoja L. Molienė su savo mokiniais pasiūlė išbandyti informacinių technologijų taikymą ugdymo procese.

Konferencijos svečiai džiaugėsi renginyje sutikę bendraminčių, kuriems svarbu organizuoti mokyklos gyvenimą ir neformalųjį ugdymą taip, kad būtų ugdomi savarankiški, veiklūs savo šalies piliečiai, kad atsirastų noras ir įkvėpimas  dirbti savo krašto, savo tautos ir valstybės labui.

Parengė mokytojos D. Giriūnienė, I. Nausėdienė, J. Petkevičienė, B. Lašinskienė

Konferencija „Jaunasis Kodėlčius“

Balandžio 7 dieną Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 2b klasės mokinys Nedas Mickevičius ir 2c klasės mokinė Ieva Guobytė dalyvavo Širvintų pradinėje mokykloje, respublikinėje praktinėje gamtamokslinėje konferencijoje „Jaunasis Kodėlčius“. Mokinys Nedas pristatė tyrimą „Skambantis vanduo“, kurį atliko su savo klasės draugais. Mokinė Ieva pasidžiaugė savo sukurta „Lavos lempa“. Mokytojos D. Giriūnienė ir J. Petkevičienė džiaugiasi ir didžiuojasi savo jaunaisiais tyrinėtojais.

Konferencija

2016 m. lapkričio 4 d. Vilniaus Prano Mašioto mokykla organizavo konferenciją „Reflektyvus mokymasis – viena svarbiausių asmenybės ūgties galimybių mokykloje“. Renginyje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Prano Mašioto vardo mokyklų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, mokyklų vadovai. Mokytojai dirbo grupėse, dalijosi gerąja patirtimi, pasidžiaugė darbo pasiekimais. Po pietų veiklos persikėlė į Lietuvos valdovų rūmus, kur pedagogai dalyvavo ekskursijoje, įvairiose edukacinėse veiklose.
Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, padėjusiai moliūgais papuošti mokyklos erdves!

Konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla. Sėkminga veikla”

Š. m. spalio 28 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla. Sėkminga veikla“. Tai jau penktoji konferencija, kurios metu susirenka pradinių klasių mokytojai pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Šių metų renginys priminė šachmatų žaidimą. Eidami ėjimą a, konferencijos dalyviai gilinosi į skaitymo paslaptis. Vaikų literatūros kritikas dr. Kęstutis Urba, skaitydamas pranešimą „Geros literatūros skonis“, aptarė sudominimo knyga galimybes, svarbiausius informacijos šaltinius, susijusius su vaikų literatūra, pristatė „Metų knygos“ akcijų kūrinius, reikšmingiausias apdovanotąsias pastarųjų metų knygas. Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos mokytojos E. Palikevičienė ir A. Barišauskienė pristatė vaikų kūrybą. Vilniaus E. Pliaterytės progimnazijos mokytoja J. Vaisėtienė sekė interaktyvią pasaką „Raudonkepuraitė“ bei papasakojo apie pirmos dienos mokykloje veiklas. Savo gerąja patirtimi pasidalijo ir Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja J. Petkevičienė , skaitydama pranešimą „Skaitymo naktis“.

Ėjimas b konferencijos dalyvius nukėlė į menų pasaulį. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja D. Juodzevičienė pristatė projekto „Ritmas kitaip“ veiklas, supažindino su ritmavimo galimybėmis, panaudojant pačias įvairiausias priemones: šluotas, šiukšlių maišus, tuščius butelius, dėžes, kibirus, kamuolius, popierių, lietlazdes, muzikines lazdas ir t.t. Muzikinių lazdų skambėjimą išmėgino ir renginyje dalyvavusios mokytojos. Klausydamiesi Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojos E. Steponavičienės pranešimo „Meninio lankstymo ir koliažo dermė“, konferencijos dalyviai turėjo galimybę ne tik pamatyti įvairių vaikų darbelių pavyzdžių, bet ir patys išmėginti keletą netradicinių technikų. Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokytojos R. Bakšienė ir A. Vinkevičienė pristatė „Integruotos dienos pradinėse klasėse“ veiklas. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja I. Karoblytė mokė piešti ant vandens.

Žengdami ėjimą c, turėjome galimybę susipažinti su gamtamoksliniais tyrimais. „Mokinių tiriamąją veiklą gamtamoksliniame ugdyme“ pristatė Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos mokytoja R. Polučanskė. O Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja G. Gaidimauskienė pasiūlė patyrinėti gintarą: ar skęsta vandenyje, ar tirpsta, ar dega, kaip įsielektrina, trinamas į vilną…

Renginio pabaigoje konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti mokytojos D. Juodzevičienės vadovaujamų mokinių „Ritmo šėlsmu“. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė J. Mikulskienė, apibendrindama konferenciją, padėkojo visiems dalyviams, mokyklos mokytojams, mokiniams, prisidėjusiems prie konferencijos rengimo. Renginį organizavo šios mokyklos mokytojos G. Gaidimauskienė, I. Linartienė, V. Latvienė, A. Petraitienė, J.Petkevičienė bei D. Juodzevičienė.

Konferencija „Kuo didžiuojasi mūsų mokykla. Sėkminga pamoka“

Jau ketvirti metai mūsų mokykloje organizuojama respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mūsų mokykla“. Džiugu buvo sulaukti dalykiškų bei nuoširdžių mokytojų iš visos respublikos pranešimų apie sėkmingą pamoką, filmuotų vaizdų bei bandymų, kuriuos atliko drąsiausi konferencijos dalyviai.

Smagu, nes pajutome mokyklos bendruomenės susitelkimą. Supratome, kokie stiprūs mes esame ir kiek daug kartu galime nuveikti. Džiaugiamės dramos studijos „Burtininkas“ artistais: Auguste Motiejūnaite ir Deividu Zaliku, kurie drąsiai vedė konferenciją. Ketvirtų klasių mokiniai šoko ir dainavo, o puikų ritminį reginį su vokais atliko grupė „SinoNetto“. Konferenciją baigė triukšmingas mokytojų pasirodymas. Dėkojame  visiems!

Tikimės, kad kitais metais jubiliejinė konferencija vyks visą dieną ir sulauksime dar daugiau mokytojų, norinčių bendrauti ir bendradarbiauti.

Konferencijos „Kuo didžiuojasi mano mokykla“ II dalis

Lapkričio 29 d. respublikinės konferencijos „Kuo didžiuojasi mano mokykla“, skirtos 150-osioms Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti, antroje dalyje susitiko trijų Prano Mašioto vardu pavadintų mokyklų atstovai. Mokiniai, pamokų metu, pristatė savo mokyklas, dalinosi žiniomis ir įspūdžiais. Susitikimą vainikavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Respublikinė konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“

Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri, giliai jaučia, nes daug širdžių turi. (Pranas Mašiotas)

Lapkričio 27 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Kuo didžiuojasi mano mokykla“, skirta 150-osioms Prano Mašioto gimimo metinėms paminėti. Jos organizatoriai buvo Gražina Gaidimauskienė, Lina Kavaliauskaitė, Vitalija Latvienė, Inga Linartienė, Agnė Petraitienė. Ši konferencija mokykloje vyko trečiąjį kartą. Konferenciją pradėjome inscenizacija „Pranuko rytas“, prisiminėme jo vaikystę, piemenėlių dienas. Kartu su mūsų mokyklos „piemenėliais“ (Gabrieliu Lakiu, Artūru Krinickiu ir Dominyka Danylaite) kalbinome konferencijos dalyvius.

Renginyje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 10 šalies mokyklų. Dalyviai pristatė savo mokyklas, dalinosi gerąja patirtimi.

Mūsų mokyklą atstovavo  Jurgelio meistrelio folkloro studija (vadovės Birutė Lašinskienė ir Darija Juodzevičienė).