Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje vyko tradicinė Europos kalbų diena. Šiais metais buvo pasirinktos keturios šalys: Ispanija, Lenkija, Čekija ir Italija, todėl, kad mokyklos iš šių šalių yra mūsų partnerės programos Erasmus+ tarptautiniame mokyklų strateginės partnerystės projekte „Tūkstantis kultūrų – viena Europa“.

Ketvirtokai rinko informaciją apie šias šalis, domėjosi jų gamtos stebuklais, žymiais žmonėmis, kalba bei tautiniais patiekalais. Europos kalbų dieną jie keliavo vieni pas kitus į svečius, turėjo rasti atsakymus į gautus klausimus apie šalis, turėjo galimybę pažiūrėti filmukus ispanų, lenkų, čekų bei italų kalbomis ir pasivaišinti tėvelių paruoštais tradiciniais patiekalais. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, kurie prisidėjo surengiant tikrą šventę vaikams!

Ketvirtokų išleistuvės

2017 m. gegužės 30 dieną Vilniaus Kameriniame teatre atsisveikinome su mūsų ketvirtokais. Pirmoje renginio dalyje mokiniai parodė muzikinį spektaklį „Keturi metų laikai“. Jie šoko, dainavo, vaidino, demonstravo savo talentus. Antroje dalyje direktorė Jūratė Mikulskienė iškilmingai įteikė ketvirtokams pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus ir apdovanojo labiausiai pasižymėjusius mokinius. Padėkos žodžius tarė ir ketvirtokų tėveliai, linkėdami vaikams sėkmės, gero skrydžio!

Edukacinė pamoka „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“

Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje, ketvirtų klasių mokiniams vyko edukacinė pamoka „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“, kurios tikslas – gyvai pristatyti viduramžių laikotarpį (XIII-XIV a.), kai formavosi Lietuvos valstybė. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su senovės apranga, buitimi, maistu bei kario gyvenimu ir pramogomis. Kiekvienas vaikas pasipuošė senovine sermėga, pamatė ir pasimatavo, kokius rūbus tuo metu vilkėjo vyrai ir moterys, kaip puošėsi ir kas padėjo žiemą saugotis nuo šalčio.
Mokiniai turėjo galimybę paragauti senovėje vartotus maisto produktus. Sužinojo, kada ir iš kur atkeliavo agurkai, kopūstai, bulvės ir kas pirmasis paragavo bananų! Valgydami iš senovinių indų mokiniai mokėsi viduramžių etiketo taisyklių. Vaikai pamokoje vaizdžiai susipažino su to meto kario kasdienybe: turėjo galimybę pajausti tikro kalavijo svorį, išbandyti skydų sienos jėgą, pasimatuoti kario šarvus, šalmą, skydą, kariškai papramogauti.

Ketvirtokų išleistuvės

2016 m. gegužės 27 dieną Vilniaus Kameriniame teatre vyko ketvirtų klasių mokinių išleistuvės.
Pirmoje renginio dalyje mokiniai tėveliams ir pedagogams parodė koncertą. Mokiniai šoko, dainavo, vaidino. Antroje dalyje direktorė iškilmingai įteikė ketvirtokams pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus ir apdovanojo labiausiai pasižymėjusius mokinius. Padėkos žodžius tarė ir ketvirtokų tėveliai, linkėdami vaikams ryžto, sėkmės.

Olympis 2015

Lapkričio 1 d. – lapkričio 30 d. mūsų mokyklos 1b, 1d ir 4d klasių mokiniai dalyvavo konkurso „Olympis 2015“ rudeninėje sesijoje. Konkurso pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Mašiotukai laimėjo 38 diplomus. Geriausiai sekėsi 4 d klasės mokiniui Laurynui Būdvyčiui, 1 d klasės mokinėms Guostei Gailiūnaitei ir Eimantei Montvilaitei biologijos konkurse laimėjusiems I laipsnio diplomus ir medalius bei 4 d klasės mokiniui Arnui Verbickui lietuvių kalbos konkurse laimėjusiam I laipsnio diplomą ir medalį.

Dėkojame mokytojoms, organizavusioms mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:Agnei Petraitienei ir Jurgitai Mickevičienei.

Daugiau informacijos čia

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Šiai dienai ruošėmės iš anksto. Ketvirtų klasių mokiniai rašė projektinį darbą apie pasirinktą Europos šalį, jį puošė nuotraukomis, iškarpomis apie lankytinas tos šalies vietas. Prisidėjo ir trečiaklasiai. Jie spalvino šalių vėliavas, kurios pražydo įvairiomis gėlytėmis mokyklos stende prie aktų salės. Džiugu, jog mūsų mokyklos mokiniai labai išradingi ir kūrybingi.

Ketvirtokų išleistuvės

Gegužės 28 d. Kameriniame teatre vyko ketvirtokų išleistuvės. Mokiniai joms ruošėsi visus mokslo metus. Per muzikos pamokas, atlikdami įvairias užduotis, išmoko įvairių ritmo pratimų su įvairiais daiktais ir muzikos instrumentais. Net patys pasigamino „lietaus lazdas“. Ketvirtokus ir mokytojas sveikino tėveliai, mokyklos direktorė Jūratė Mikulskienė ir pavaduotoja ugdymui Jurga Smulskienė. Projektu „Ritmas kitaip“ gėrėjosi visa mokyklos bendruomenė.

Projektas „Ritmas kitaip“

Kovo 25 – 26 dienomis mūsų mokyklos ketvirtokų klasės virto mažomis dirbtuvėmis. Ant suolų gulėjo ylos, replės, plaktukai… Visus  metus besitęsiantis projektas „Ritmas kitaip“ šį kartą ketvirtokus sukvietė  „Lietaus lazdos“ gamybai. Vaikai su dideliu entuziazmu  kibo į darbus.

Kaito ylos, pokšėjo plaktukai, liejosi gražiausi spalvų  raštai.

Po kantrybės, kruopštumo  ir  atidumo reikalaujančio darbo kiekvienas džiaugėsi savo paties pasigamintu pirmuoju muzikos instrumentu!

Dėkojame puikiems „Lietaus lazdų” meistrams: Sonatai Latvėnaitei – Kričenienei ir Petrui Kričenai už pilną gerų emocijų dieną!

Viktorina „Besikeičiantis Vilnius“

Vasario 26 d. mūsų mokyklos ketvirtokai dalyvavo Vilniaus miesto IV klasių mokinių viktorinoje „Besikeičiantis Vilnius“, kuri vyko  Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje.

Mokiniai kartu su mokytojomis kūrė odę Vilniui, domėjosi Vilniaus miesto istorija, įvairių tautybių žymiausiais žmonėmis, gyvenusiais, kūrusiais ir garsinusiais Vilnių, susipažino su Vilniaus miesto architektūra, menu, geografija…

Sveikiname 4b ir 4d klasių mokinius: Nojų Bucevičių, Liepą Jasnauskaitę, Igną Kavaliauską, Augustę Motiejūnaitę ir Adrianą Tamošiūnaitę, laimėjusius viktorinoje antrąją vietą. Džiaugiamės šių mokinių kūrybiškumu ir gebėjimu dirbti komandoje.

Atvirų durų diena E. Pliaterytės progimnazijoje

Vasario 11-ąją dieną mūsų mokyklos ketvirtokai lankėsi E.Pliaterytės progimnazijoje.  Mokinukai kaip tikri penktokai dalyvavo atvirose integruotose choreografijos ir kūno kultūros, informacinių technologijų ir matematikos, prancūzų – rusų – vokiečių kalbų, geografijos ir rusų kalbos bei technologijų pamokose. Grįžę vaikai noriai dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi gerais progimnazijos mokytojais, ypatingai buvo susižavėję sporto sale, informacinių technologijų bei technologijų kabinetais ir erdvia aplinka.