2%

Gerbiami Tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai, pervedant 2% gyventojų pajamų mokesčio į mokyklos paramos sąskaitą. 2016 m. surinkta 7678,78 eurai. 5169,60 eurų buvo panaudota dalies šaligatvio keitimui!
Tai – didžiulis indėlis į mokymo(si) ir edukacinių aplinkų atnaujinimą bei modernizavimą, mokyklos materialinės bazės stiprinimą.
2017 metais už gautas paramos lėšas planuojame įrengti edukacinę erdvę mokiniams (aikštelė aktyviam poilsiui, futbolo vartai) mokyklos kieme.
Būtume labai dėkingi, kad ir šiais metais Jūs paskirtumėte 2% savo pajamų mokesčio mūsų mokyklai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

2016 M. 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PARAMOS SĄSKAITOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA:

Likutis sąskaitoje 2016-01-01                                                                      8165,08 €

2016 m. gauta 2% GPM                                                                                7678,78 €

Iš viso išleista:                                                                                              8934,66

Mokinių ir darbuotojų skatinimui, mokyklos reprezentacijai          1937,97
Darbuotojų mokymai                                                                       290,00
Kanceliarinėms prekėms                                                                  92,71
Ūkinėms prekėms                                                                           795,91
Klasių ir kabinetų patalpų remontui, dekoracijų gamybai                640,28
Šaligatvio keitimas                                                                         5169,60
Banko paslaugos                                                                                 8,19

Likutis sąskaitoje 2016-12-31                                                                    6909,20 €

Pagarbiai,
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos
Administracija

2% gyventojų pajamų mokesčio surinktų lėšų dinamika
2011-2016 metais (eurais)

Prašymas pervesti iki 2% GPM (forma FR0512, 03 versija) Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2017 m. gegužės 1 d. gali būti pateiktas tokiais būdais:

 1. pateiktas elektroniniu būdu elektroniniu būdu (per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt). Prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;
 2. atsiųstas paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:
  DEKLARACIJŲ TVARKYMO SKYRIUS
  Neravų g. 8,
  LT-66401,
  Druskininkai
 3. įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.

Daugiau informacijos galite rasti https://www.vmi.lt/ arba VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882

Trumpa pildymo instrukcija:
DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS reikia užpildyti laukelius:
1 – asmens kodą; 2 – telefono Nr.; 3V – Vardą; 3P – Pavardę; 4 – Adresą; 5 – mokestinį laikotarpį (kalendoriniai metai) – 20166S – turi būti pažymėtas „X“; 8 – turi būti įrašomas papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti;
E1 – įrašyti „2“, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
E2 – Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos identifikacinis numeris (kodas) – 195008076;
E4 – įrašyti „2,00“ (prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai);
E5 – jeigu norite, kad 2% GPM būtų pervesta ir kelis ateinančius metus, tai atitinkamai nurodyti kokio mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį pervesti: t. y. iki 2016, 2017, 2018, … metų (iki 5 mokestinių laikotarpių). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.
Lapo apačioje – pasirašyti ir parašyti vardą bei pavardę (jei teikiama elektroninė versija, pasirašyti nereikia).