Mokytojai

Mokytojų kolektyvas 2017-2018

Pradinių klasių mokytojos

Klasė Mokytoja Kabinetas
Ia Birutė Lašinskienė 118
Ib Regina Saulėnienė 105
Ic Aurelija Vaškienė 204
Id Simona Stumbraitė 205
IIa Ingrida Nausėdienė 203
IIb Jūratė Babickienė 107
IIc Toma Kriaučiūnaitė 202
IId Gintarė Umbrasaitė 107a
IIIa Eva Juzefovič 116
IIIb Audronė Volkovienė 206
IIIc Lina Kasperavičienė 108
IIId Jurgita Mickevičienė 116a
IVa Ingrida Rimkuvienė 201
IVb Danguolė Giriūnienė 120
IVc Jolita Petkevičienė 117
IVd Agnė Petraitienė 108a

Dalykų mokytojai

Anglų k. vyr. mokytoja Inga Linartienė
Anglų k. mokytoja Silvana Eigminienė
Anglų k. mokytoja Dalia Milašauskienė
Muzikos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė
Muzikos mokytoja metodininkė Darija Juodzevičienė
Tikybos vyr. mokytoja Virginija Druktenienė
Mokytojo padėjėja – pradinių klasių etikos mokytoja Asta Pinkevičiūtė
Šokio mokytoja Sigita Rudžionytė Vaitiekienė