Mokytojai

Pradinių klasių mokytojos

Klasė Mokytoja Kabinetas
Ia Ingrida Nausėdienė 203
Ib Jūratė Babickienė 107
Ic Vaida Vaičiūtė 202
Id Gintarė Umbrasaitė 107a
IIa Eva Juzefovič 116
IIb Audronė Volkovienė 206
IIc Lina Kasperavičienė 108
IId Jurgita Mickevičienė 116a
IIIa Ingrida Rimkuvienė 201
IIIb Danguolė Giriūnienė 120
IIIc Jolita Petkevičienė 117
IIId Agnė Petraitienė 108a
IVa Birutė Lašinskienė 118
IVb Regina Saulėnienė 105
IVc Aurelija Vaškienė 204
IVd Kristina Mitkevičienė 205

Dalykų mokytojai

Anglų k. vyr. mokytoja Inga Linartienė
Anglų k. mokytoja Silvana Eigminienė
Anglų k. mokytoja Dalia Milašauskienė
Muzikos mokytoja metodininkė Lina Mačiulienė
Muzikos mokytoja metodininkė Darija Juodzevičienė
Tikybos vyr. mokytoja Virginija Druktenienė
Etikos vyr. mokytoja Giedrė Zulonienė
Šokio mokytoja Sigita Rudžionytė Vaitiekienė
Būrelio vadovė Ernesta Vitkauskienė
Būrelio vadovė Ineta Karoblytė
Būrelio vadovė Dalia Klimavičiūtė