Vizija, misija, filosofija

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, saugi, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei, ugdymo įstaiga.

MOKYKLOS MISIJA

Aktyvi, atvira kaitai švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką bendrąjį pradinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdanti vertybines nuostatas, padedanti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

FILOSOFIJA

Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši. (P. Mašiotas)